کارگاه استومی خانم آقایی

امروز 4 مهرماه 99 با همکاری انجمن پزشکی ایران و دانشگاه آزاد اصفهان کارگاه استومی برگزار شد.در این کارگاه برای شرکت کنندگان مطالب لازم در مورد انواع استومی و مدیریت آنها بصورت تئوری و عملی ارایه شد.