رونمایی از کتاب مدیریت زخم و استومی خانم صدیقه آقایی

روز جمعه 4 بهمن 1398 طی مراسمی رسمی از کتاب مدیریت زخم و استومی نوشته سرکارخانم صدیقه آقایی رونمایی خواهد شد.
زمان: ساعت 10:30 صبح
مکان : خیابان شیخ مفید غربی- پژوهشکده شهید فضیلی