ورزش منظم پاها نه تنها باعث بهبود سلامت کلی پا می شود ، بلکه باعث کاهش خطر آسیب به پا می گردد. پیاده روی بهترین ورزش کلی پا است

علاوه بر این، پیاده روی یکی از بهترین شکل ورزش ها برای تمام بدن و بهبود سیستم گردش خون است. تحقیقات محققان نشان می دهد که سفتی مفاصل و تغیر شکل آنها که در بیماران دیابتی نوع دوم، مشکلی شایع است با انجام ورزش های مخصوص پا قابل پیشگیری بوده و باعث کاهش عوارض آن می گردد.

ورزش و پای دیابتی
به منظور افزایش جریان خون پاهایتان تمرینات زیر را انجام دهید: (هر روز 3-2 بار و هر بار10 دفعه به نوبت برای هر دو پا) 
— ابتدا روی صندلی بنشینید. پشت شما نباید تکیه گاهی داشته باشد.
1- جمع کردن و باز کردن انگشتان پا
 الف- انگشتان هر دو پا را جمع کنید و دوباره به حالت اول برگردانید.

 2- بلند کردن پنجه و پاشنه پا

الف - پنجه ( جلوی پا ) را بلند کنید طوری که پاشنه روی زمین بماند- پنجه را بر زمین بگذارید پاشنه پا را بلند کنید.

 3- چرخش پنجه پا به طرفین

الف- پنجه (جلوی پا ) را بلند کنید.
ب- پا را از مچ به طرف بیرون بچرخانید و روی زمین بگذارید دوباره پا را به حالت اول برگردانید.
 ج- پنجه را بلند کنید و از وسط به طرف داخل بچرخانید و روی زمین بگذارید.

 4- چرخش پاشنه پابه طرفین

الف- پاشنه پا را بلند کنید.
ب- پاشنه پا را به طرف بیرون بچرخانید و روی زمین بگذارید.
 د- پاشنه پا را بلند کنید و از وسط به طرف داخل بچرخانید و روی زمین بگذارید

5-کشش پنجه
الف-پاها را از زانو بلند کنید (ران و ساق پا در امتداد هم قرار بگیرند). 
 ب- پنجه پا را به سوی خود و بعد به سمت مقابل بکشید و سپس دوباره پا را به حالت اول برگردانید.

 6-چرخاندن مچ پا درحالی که پا را دراز کرده اید

الف- پا را دراز کرده بالا نگه دارید.
ب- مچ پا را در مسیر عقربه های ساعت بچرخانید. 
 ج- مچ پا را در مسیر بر عکس عقربه های ساعت بچرخانید.

 7-حرکت انگشتان و پنجه پا

الف- روزنامه ای را روی زمین پهن کنید.
ب- با پای برهنه روزنامه را مچاله کنید تا گلوله شود. 
ج- گلوله را باز کنید تا به حالت اول برگردد. 
 د- با پای خود روزنامه را پاره کنید.

 8- یک وسیله استوانه ای یا مدور ( وردنه، بطری آب یا نوشابه ) در زیرکف پا قراردهید. 

با حرکت آن به عقب و جلو گردش خون را در پاهایتان افزایش دهید.

9- سعی کنید با کمک انگشتانتان، اجسام ریز و بی خطر را جابجا کنید

10- روی زمین بنشینید و پاهایتان را به دیوار مماس کنید یک بالش بین کف پا و دیوار قرار دهید با پنجه، انگشتان و پاشنه به بالش فشار آورید

11- مانند تصویر روبرو بالش را بین پاهایتان قرار دهید و با کناره مچ و انگشتانتان به آن فشار وارد آورید.

 12- یک حوله لوله شده را از دو انتها بگیرید وقسمت وسط آن را در کف پا قرار دهید و سپس در حالی که زانوهایتان را کاملا صاف کرده اید دو انتهای حوله را با دستانتان به مدت 15 الی20 ثانیه به سمت خود بکشید و این کار را 4 بار در روز تکرار کنید.

 13-یک حلقه لاستیکی ضخیم را اطراف انگشت بزرگ هر دو پا قرار داده و سعی کنید آن ها را از هم دور کنید.

 14- با انگشتان پای خود املای کلمه ای را بنویسید.

 

منبع:          

www.neuropathytreatmentgroup.com/three-simple-foot-exercises-for-neuropathy