نتیجه مطالعه منتشر شده توسط مجله Tissue Viability نشان می دهد که اسکنرهای SEM یک پیشرفت قابل ملاحظه در بحث ابزارهای تشخیص زخم فشاری هستند.اسکنر SEM یک ابزار دستی  قابل حمل می باشد که می تواند پیش از ایجاد زخم فشاری آن را تشخیص دهد. SEM مخفف Subepidermal Moisture یا اسکنر میزان رطوبت بافتهای پوست می باشد.

 

در مطالعه ای بیش از 3000 مورد نتایج بررسی انجام شده توسط بهترین درمانگران زخم و اسکنر زخم با همدیگر مقایسه شد.نتیجه این مطالعه نشان داد که بررسی انجام شده توسط اسکنر SEM تقریبا دو برابر بیش از نتیجه حاصل از روش های معمول بررسی زخم ، از دقت و اعتبار برخوردار بوده است. نکته قابل توجه در مورد این اسکنر ، تشخیص زودرس زخم فشاری 3 تا 10 روز قبل از ایجاد علایم قابل مشاهده می باشد.

 

با توجه به محدودیتهای ابزارهای موجود برای تشخیص و پیشگیری از زخم فشاری، این اسکنر می تواند یک ابزار مناسب برای کمک به درمانگران زخم باشد.در روشهای معمول بررسی خطر بروز زخم فشاری بیشتر بر مشاهدات درمانگران زخم و ظاهر فعلی پوست تاکید می گردد و این در حالی است که ظاهر زخم معمولا در مراحلی که زخم در حال شکل گیری است و تا حدودی آسیب ایجاد شده است تغیرات قابل ملاحظه دارد.اما دستگاه اسنکر پوستی SEM با بررسی میزان رطوبت لایه های پوست (اپی درم)  به تشخیص احتمال ایجاد زخم کمک می کند.

 

منبع:

http://www.woundsinternational.com